Van der Reest Advies

Innovatie en kwaliteitsverbetering

Stilstand is achteruitgang. In onze sector moet je als ondernemer steeds blijven investeren in verandering want de recreant van vandaag is niet altijd de recreant van morgen. Gedrag en voorkeuren van consumenten veranderen steeds. Ook verandering in wet- en regelgeving en nieuwe maatschappelijke en politieke inzichten kunnen herstructurering van recreatiebedrijven of -gebieden nodig maken. Innovatie en kwaliteitsverbetering is een breed begrip. Enkele voorbeelden:

Herstructurering

  • Aanpassen kavelgrootte aan huidige normen
  • Omzetten van vaste standplaatsen naar bungalows of chalets.
  • Herinrichting terrein
  • Aanpassing centrumvoorzieningen

Innovatie

  • Nieuwe inzichten en technieken, bijvoorbeeld duurzaam ondernemen, kunnen leiden tot aanpassingen van het bedrijf en de bedrijfsvoering.
  • Nieuwe verhuuraccommodatie voor nieuwe doelgroepen

Wie is mijn doelgroep?

Er zijn heel wat verschillende typen gasten en je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Belangrijk is dat je de gasten die het beste bij je passen naar je toehaalt. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De concurrentie is groot en de gast is veeleisend.Als je weet wie je gast is en wat hij of zij wil dan kun je je daar je product en je marketing op richten.Hoe doe je dat? Met het Leefstijlenvinder! Wij zijn hierin gecertificeerd specialist en helpen u het model toe te passen in de concrete situatie van uw bedrijf. 

 

Bedrijfsopvolging en overdracht

Er komt een tijd dat de volgende generatie het roer overneemt. Dan moeten er veel dingen geregeld worden zoals waardebepaling van het bedrijf, toekomstvisie op het bedrijf, zeggenschap, de verhouding met de andere familieleden, etc. Dit vereist meer dan een goed gesprek met de accountant of de fiscalist. Wij begeleiden u in het hele traject en brengen hierin structuur aan.

Recente projecten

meer projecten...