Van der Reest Advies

En nog veel meer!

Waar houden we ons nog meer mee bezig?
 • Beleidsadviezen overheid
 • Taxaties van bedrijven voor allerlei doeleinden zoals:
  • bedrijfsopvolging
  • financiering
  • vaststelling erfpachtcanon
  • privatisering
  • bedrijfsverplaatsing
 • Begeleiding van bestemmingsplanprocedures
 • Privatisering en verzelfstandiging van overheidsbedrijven in de recreatiesector
 • Prijsadviezen; zijn mijn tarieven marktconform? Hiervoor doen wij o.a. onderzoek naar de tariefsontwikkeling van verhuurbungalows en de tarieven van het toeristisch kamperen in Nederland.
 • Impactstudies
   Wat zijn bijvoorbeeld  de gevolgen voor jouw bedrijf als je buren gaan uitbreiden of als laagbouw wordt vervangen voor hoogbouw?
 • Oplossen van geschillen met recreanten
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van der Reest Advies zet zijn kennis in ten behoeve van verbetertrajecten in Drenthe (Recreatie Expertteam) en op de Veluwe (Kwaliteitsteam Recreatie).

Recente projecten

meer projecten...