Van der Reest Advies

Beleidsadviezen overheid

Zo hebben wij voor de Provincie Zeeland een Economische Recreatie Kansenkaart ontwikkeld. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen nieuwe ontwikkelingen en revitalisering van bestaande accommodaties. Op en aantal locaties is sprake van een concentratie van kansrijke ontwikkelingsmogelijkheden, die elkaar bovendien in hun onderlinge samenhang versterken. Deze locaties worden aangeduid als  toekomstige leisure hotspots.
Onze bevindingen zijn gebruikt als input voor het Omgevingsplan Zeeland.

Voor de gemeente Aalsmeer een hebben wij een ‘Onderzoek naar het toekomstperspectief voor de watersportbedrijvigheid aan de Uiterweg’ uitgevoerd.Voor de gemeente Zijpe hebben wij een Beleidsnota Verblijfsrecreatie ontwikkeld en voor de campings op Wieringen hebben wij brandveiligheidsplannen gemaakt.

Zeeland Recreatieland!

De Zeeuwse ondernemers in de toeristisch- recreatieve sector, verenigt in Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZeeland) en de Stichting SER-Zeeland, wilden een stevige toeristisch-recreatieve paragraaf in het Collegeprogramma voor de verkiezingen van  Provinciale Staten in 2015. De ondernemers wilden hun visie op de toekomst van toerisme & recreatie in Zeeland kenbaar maken aan politiek en samenleving. Daarvoor is een gedegen, brede analyse van de sociaaleconomische betekenis (in termen van werkgelegenheid, regionaal inkomen leefbaarheid dorpskernen) van de toeristisch-recreatieve sector voor Zeeland nu en over 10 jaar nodig, om daarmee de noodzaak van een krachtig stimulerend beleid door provincie en gemeenten te onderbouwen.
Van der Reest Advies heeft in combinatie met het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd dit plan gemaakt.
Nemi van der Reest hierover: “Wij hebben bewust gekozen voor deze samenwerking. Beide bureaus vullen elkaar goed aan waardoor we een 1+1=3 effect kunnen realiseren.”

EasyDNNnewsWidgets

meer projecten...