Van der Reest Advies

Beleidsadviezen overheid

De gemeente de Fryske Marren is eigenaar van de prachtig gelegen camping Lemmer,


In de loop der jaren is de camping wat verrommeld waardoor o.a. de brandveiligheid  in gevaar kwam. Dit was aanleiding voor de gemeente om zich te bezinnen over de toekomst van de camping. Van der Reest Advies is gevraagt om een Toekomstvisie waarin een viertal scenario's geschetst en doorgerekend worden. Wij hebben ook een samenspraak met de huidige recreanten gehouden. Ons rapport ligt nu bij de gemeente. De Raad zal binnenkort (april/mei 2020) een beslissing nemen over de toekomst van de camping. Wij zijn benieuwd voor welk scenario gekozen wordt.

Voor de gemeente Rotterdam bogen wij ons over de gemeentelijke camping in Hoek van Holland (2019). We analyseerden de knelpunten en benoemden de kansen en mogelijkheden voor een gezonde toekomst in een sterk veranderende markt.

Voor de gemeente Ede voerden wij een second opinion onderzoek uit naar de kansen van een particuliere dagrecreatieproject (2019). We beoordeelden de locatie, de bedrijfsformule en het marktpotentieel, stelden een exploitatieprognose op en beoordeelden de ruimtelijke onderbouwing, tegen de achtergrond van de gemeentelijke Recreatievisie.

EasyDNNnewsWidgets

meer projecten...