Van der Reest Advies

Beleidsadviezen overheid

De gemeente de Fryske Marren is eigenaar van de prachtig gelegen camping Lemmer,


In de loop der jaren is de camping wat verrommeld waardoor o.a. de brandveiligheid  in gevaar kwam. Dit was aanleiding voor de gemeente om zich te bezinnen over de toekomst van de camping. Van der Reest Advies is gevraagt om een Toekomstvisie waarin een viertal scenario's geschetst en doorgerekend worden. Wij hebben ook een samenspraak met de huidige recreanten gehouden. Ons rapport ligt nu bij de gemeente. De Raad zal binnenkort (april/mei 2020) een beslissing nemen over de toekomst van de camping. Wij zijn benieuwd voor welk scenario gekozen wordt.

Vervolg
De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft op 28 oktober 2020 besloten de huidige opzet van de gemeentelijke camping aan de Plattedijk in Lemmer per 1 november 2021 te beëindigen en de camping om te vormen tot een volledig toeristische camping (mix van toeristisch kamperen, camperplaatsen en verhuuraccommodaties).
De huurovereenkomsten met de vaste standplaatshouders zijn opgezegd per 31 oktober 2021 en er is een vertrekregeling getroffen. In het verlengde van bedoeld besluit is door ons bureau onderzocht welke vormen van exploitatie van de camping realistisch en haalbaar zijn na 1 november 2021. Wij hebben hierover eind maart 2021 aan de gemeente gerapporteerd en wachten verdere besluitvorming met interesse af.

Voor de gemeente Rotterdam bogen wij ons over de gemeentelijke camping in Hoek van Holland (2019). We analyseerden de knelpunten en benoemden de kansen en mogelijkheden voor een gezonde toekomst in een sterk veranderende markt.

Het college had het voornemen (besluit april 2021) om het recreatieoord Hoek van Holland te verkopen. Het recreatieoord en bijbehorende camping zijn toe aan verbetering en modernisering. De modernisering van het oord sluit aan bij de plannen om van Hoek van Holland een vierseizoenenbadplaats te maken. Dit houdt in dat meer mensen het hele jaar door van dit unieke stukje Nederland kunnen genieten. Daar zullen de recreanten én inwoners en ondernemers van Hoek van Holland van profiteren.
Naar aanleiding van de commissievergadering op 28 april 2021 heeft het college het huidige raadsvoorstel tot verkoop ingetrokken. In de komende periode wordt de tijd genomen om samen met recreanten en gebiedscommissie tot een nieuw voorstel te komen, waarbij belangen en voorwaarden voor recreanten nadrukkelijk worden geformuleerd en verschillende varianten aan de orde komen. Naar verwachting is hierover besluitvorming door de raad in september 2021. Wij zijn benieuwd welk pad gekozen wordt.

Voor de gemeente Ede voerden wij een second opinion onderzoek uit naar de kansen van een particuliere dagrecreatieproject (2019). We beoordeelden de locatie, de bedrijfsformule en het marktpotentieel, stelden een exploitatieprognose op en beoordeelden de ruimtelijke onderbouwing, tegen de achtergrond van de gemeentelijke Recreatievisie.

EasyDNNnewsWidgets

meer projecten...