Van der Reest Advies

Kampeertarieven in Nederland

Al vele jaren volgt Van der Reest Advies de kampeettarieven op de Nederlandse campings. We doen dat aan de hand van het vergelijkingstarief in de ANWB-campinggidsen, aangevuld met eigen onderzoek.

Onderstaand een aantal opvallende bevindingen.

 

2016: stijgingen en dalingen

Gemiddeld stegen de vergelijkingstarieven in 2016 met 1,7% ten opzichte van in 2015. Bij een inflatie van nagenoeg 0 is er dus sprake van een reëel stijging. Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling zien op provinciaal niveau.Opvallend zijn de grote verschillen in prijsontwikkeling tussen de provincies. In de noordelijke provincies zien we behoorlijke prijsstijgingen evenals in Brabant en Limburg. De grootste stijger is echter Noord-Holland. Ook opvallend: in Overijssel, Zuid-Holland en Zeeland is sprake van een daling van de tarieven. 
 

 

Prijsniveau

Gemiddeld liggen de tarieven in de drie noordelijke provincies nog altijd op een lager niveau dan elders in het land. Kennelijk is de relatief forse stijging in 2016 vooral een inhaalslag ten opzichte van de andere provincies.
Noord-Holland en Zeeland hebben gemiddeld de hoogste tarieven, Drenthe de laagste. Ook in het zuiden liggen de prijzen relatief hoog. Opvallend is dat in Zeeland de grootste verschillen gemeten worden. Daar kun je zowel heel duur als heel goedkoop terecht. 

De prijsverschillen hangen vooral samen met locatie en met voorzieningenniveau (sterrenclassificatie).

De bedrijven met de hoogste classificatie liggen in Overijssel, die met de minste voorzieningen in Zuid-Holland. Toch wordt dit niet altijd weerspiegeld in de prijsstelling.

Gemiddeld is nog steeds sprake van een stijgende classificatie al zien we in Overijssel en Zeeland een lichte daling optreden. 

Bovengemiddelde kwaliteit

I

De grafiek laat zien dat de meeste campings in Nederland een classificatie van 3,5 sterren hebben. Dit aantal is de laatste jaren gestaag gegroeid. Ook de 4 en 5 sterren camping zijn gegroeid, terwijl in de lagere segmenten (tot 3 sterren) het aantal campings afnam. Er is dus duidelijk sprake van een goed kwaliteitsniveau van de campings in Nederland en dat niveau stijgt nog steeds.