Van der Reest Advies

Kampeertarieven in Nederland

Al vele jaren volgt Van der Reest Advies de kampeettarieven op de Nederlandse campings. We doen dat aan de hand van het vergelijkingstarief in de ANWB-campinggidsen, aangevuld met eigen onderzoek. Het gaat hier om tarieven voor toeristisch kamperen!

Onderstaand een aantal opvallende bevindingen.

2022: Prijsstijgingen ongelijk verdeeld

Opvallend zijn de hoge prijsstijgingen aan de randen van de classificatie. De prijsstijging van 2 sterrencampings is met 11% gestegen ten opzichte van 2021 en die van de 5 sterren met 12%. De 4,5 sterren campings hadden in 2021 reeds een forse prijsstijging doorgevoerd.

Prijsstijging onder inflatieniveau


Gemiddeld stegen de vergelijkingstarieven in 2022 met 3% ten opzichte van in 2021. Bij een inflatie van nagenoeg 8,6% stijgen de prijzen minder snel dan de inflatie en is er dus feitelijk sprake van een prijsdaling. Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling zien op provinciaal niveau. Flevoland valt opmet een forse stijging. Door het geringe aantal campings in deze provincie heeft 1 dure camping veel invloed op het gemiddelde en wij denken ook dat de Floriade invloed heeft gehad. 

Prijsniveau

Gemiddeld liggen de tarieven in de drie noordelijke provincies nog altijd op een lager niveau dan elders in het land. Noord-Holland en Zeeland hebben gemiddeld de hoogste tarieven, Friesland de laagste. Ook in het zuiden van het land liggen de prijzen relatief hoog

Steeds hogere kwaliteit

De onderstaande grafiek laat zien dat de meeste campings in Nederland een algemene classificatie van 3,5 sterren hebben. Dit aantal is de laatste jaren gestaag gegroeid, maar laat nu een lichte daling zien. Het aantal 4 en 5 sterren camping is gegroeid, terwijl in de lagere segmenten (tot en met 3,5 sterren) het aantal campings afnam. Er is dus duidelijk sprake stijgend kwaliteitsniveau van de Nederlandse campings.

Grote verschillen in classificatie tussen de provincies

De verschillen in classificatieniveau tussen de provincies zijn groot. De bedrijven met de hoogste classificatie liggen in Overijssel, die met de minste in Zuid-Holland. De prijsstelling hangt echter niet alleen van de classificatie af, de locatie is een heel belangrijke factor.