Van der Reest Advies

Enter Title

Laddertoets duurzame stedelijke ontwikkeling

 

Wat is het en welk doel dient het
Het bouwen van woningen, het uitbreiden van winkel- of kantoorruimte of bedrijventerreinen, het realiseren van een nieuw schoolgebouw of de komst van een bioscoop of hotel in het stadscentrum, de uitbreiding van een bungalowpark of camping; zomaar een greep uit een aantal plannen die mogelijk onderworpen zijn aan de zogenaamde ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. De Ladder is het juridisch kader voor alle ruimtelijke plannen van gemeenten en provincies en is gericht op het tegengaan van leegstand en overcapaciteit. De Laddertoets die aan de stedelijke ontwikkeling voorafgaat vraagt van de lagere overheden om een goede afweging te maken tussen binnen en buiten stedelijk bouwen, om onnodig bouwen in landelijk gebied te voorkomen.

De Ladder is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR 2012) geïntroduceerd en is alleen van toepassing op een plan dat een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ mogelijk maakt. Is dit het geval dan is een beschrijving van de behoefte nodig. Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied is een uitgebreidere motivering vereist waarin wordt ingegaan op de vraag waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in de behoefte kan worden voorzien.

Herontwikkeling
In veel steden is leegstand ontstaan door het verdwijnen van grote warenhuizen zoals V&D. Deze winkels lagen vaak op een prima plek in de binnensteden en de panden hebben een behoorlijke omvang. Leegstand op zo’n plek is niet fraai en de locaties vragen om herontwikkeling, maar de bestaande gebouwen zijn daarvoor vaak niet geschikt. Zo ook in Zwolle.
De herontwikkeling omvat nieuwbouw geschikt voor verschillende gebruikers: horeca, winkels, 160 woningen en een hotel met 50 kamers, midden in het historisch stadscentrum.
Om het plan te kunnen realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan nodig en hierbij komt de Ladder in beeld de behoefte aan deze ontwikkelingen moet aangetoond worden.

Van der Reest Advies is gevraagd het onderzoek uit te voeren waarin wordt getoetst of de ontwikkeling van 50 hotelkamers op de voormalige V&D-locatie in Zwolle gebaseerd is op een reële marktbehoefte.

Recente projecten

meer projecten...