Van der Reest Advies

Tariefsontwikkeling verhuurbungalows

Van der Reest Advies doet jaarlijks onderzoek naar de verhuurprijzen op bungalowparken in Nederland. Daartoe is een panel samengesteld van bungalowparken met een spreiding over Nederland. Jaarlijks inventariseren wij de prijzen van de betreffende bungalowparken. Hierbij wordt zowel gekeken naar het soort bungalows (standaard – luxe) als de grootte van de bungalows ( 4, 6, 8 10 of 12 persoons) én de tijd van het jaar (laag – hoogseizoen).Dit onderzoek geeft ons een goed inzicht in de prijsveranderingen in de markt. Het zal u niet verbazen dat de prijzen in de afgelopen 5 jaar gestegen zijn maar hoeveel en hoe verdeeld? Enkele belangwekkende feiten uit ons onderzoek zijn:

Weektarieven

 •  De matige prijsstijging voor standaardbungalows
 • Vooral de grotere luxe bungalows van 8, 10 of meer personen laten een forse stijging zien 
 • Het verschil tussen de prijzen voor het hoog- en laagseizoen wordt steeds groter 

Midweektarieven

 • De midweektarieven zijn sterker gestegen dan het weektarieven 
 •  Ook hier stijgen de tarieven van de 10 en meer persoons bungalows het meest

Weekendtarieven

 • De weekendtarieven stijgen minder sterk dan de midweektarieven 
 • Een grote tariefstijging bij de 10 en meer persoons bungalows

Prijsverschillen tussen de Regio's

 Om een beeld te krijgen van de prijsverschillen tussen regio’s onderling is een indeling gemaakt naar provincie. De Waddeneilanden zijn als aparte regio opgenomen. Het bungalowtype dat het meeste voorkomt is de 6 persoons bungalow. Daarom is deze genomen om de prijsverschillen per regio te bekijken. Onderstaande grafieken geven een overzicht van de gemiddelde maximale en minimale prijzen van standaard en luxe 6 persoon bungalows. 

Per regio

 • Zeeland voert de groep aan met de hoogste prijzen in het hoogseizoen bij zowel de standaard als de luxe bungalows
 • Na Zeeland volgen de Waddeneilanden 
 • ‘Goedkope’ provincies in het hoogseizoen zijn Groningen, Overijssel, Zuid Holland en Limburg 
 • In het laagseizoen zijn de prijzen in Zuid-Holland en op de Waddeneilanden het hoogst 
 • Opvallend is dat de variatie in prijsstelling in Zeeland het grootst is 

Meer Weten?

Voor informatie en advies over de prijsstelling van uw product kunt u ons altijd bellen: 055 538 24 60