Van der Reest Advies

Tariefsontwikkeling verhuurbungalows

Van der Reest Advies doet jaarlijks onderzoek naar de verhuurprijzen op bungalowparken in Nederland. Daartoe is een panel samengesteld van bungalowparken met een spreiding over Nederland. Jaarlijks inventariseren wij de prijzen van de betreffende bungalowparken. Hierbij wordt zowel gekeken naar het soort bungalows (standaard – luxe) als de grootte van de bungalows ( 4, 6, 8 10 of 12 persoons) én de tijd van het jaar (laag – hoogseizoen).Dit onderzoek geeft ons een goed inzicht in de prijsveranderingen in de markt. Het zal u niet verbazen dat de prijzen in de afgelopen 5 jaar (2017- 2022) gestegen zijn maar hoeveel en hoe verdeeld? Is de invloed van de corona-epidemie zichtbaar? Enekele feiten uit ons onderzoek hebben wij op een rij gezet:

Weektarief Standaard bungalow

 

    

 

 • In het hoogseizoen verloopt de prijsontwikkeling vloeiend.
 • De prijsontwikkeling van de grote bungalows (10 en meer personen) blijft achter bij de andere bungalows. Zeker in het laagseizoen ligt de prijsontwikkeling regelmatig onder het inflatieniveau. Hieruit trekken we de conclusie dat de behoefte aan groepsbungalows zonder luxe voorzieningen afneemt.
 • In 2020 is duidelijk sprake van een trendbreuk. In het laagseizoen is sprake van een daling van prijzen. In de jaren daarna stijgen de prijzen in hoog- en laagseizoen vervolgens veel harder dan in de tijd daarvoor. Dit is een duidelijk corona-effect. (lockdowns, reisbeperkingen, sluiting horeca en zwembaden enz.)

 

Weektarief Luxe Bungalow
 

 • In het hoogseizoen verloopt de prijsontwikkeling vloeiend.
 • Opvallend is de ontwikkeling van de 6-persoons bungalows. Tot en met 2020 scoort de prijs in het laagseizoen onder het inflatieniveau. Vanaf 2021 stijgt het prijspeil hier bovenuit.
 • Ook hier is de prijsstelling in het laagseizoen grillig. Opvallend is dat de prijsstelling van de grote bungalows (10 en meer personen) hier, zeker in het laagseizoen, harder stijgt dan de overige accommodaties. Dit in tegenstelling tot het verloop van de groepsbungalows zonder luxe voorzieningen.

Midweektarieven
 

 • De midweektarieven zijn bij de standaard bungalows sterker gestegen dan het weektarieven en de weekendtarieven. Het lijkt er dus op dat de vraag naar (korte) vakanties in de midweek stijgt. Of aanbieders proberen upselling te stimuleren door het verschil tussen een midweekverhuur en een weekverhuur kleiner te maken.
 • De tarieven in het hoogseizoen groeien harder dan in het laagseizoen bij de standaard bungalows.
 • De 4 en 6 persoons standaard bungalows laten de hoogste groei zien.
 • Opvallend is de achterblijvende groei van de grote standaard groepsbungalows. De groei komt nog maar net boven de inflatie uit.
 • In het luxe segment is het prijsverloop anders. De 4 persoons en de groepsbungalows vallen op doordat de prijsstijging in het laagseizoen hoger is dan in het hoogseizoen.
 • De grootste stijgingen doen zich voor bij de 6 en 8 persoons luxe bungalows

Weekendtarieven
 

 • De weekendtarieven stijgen minder sterk dan de midweektarieven, maar de stijging ligt nog altijd boven de stijging van de weektarieven van de standaardbungalow
 • De prijzen bij de 4 en 6 persoons standaard bungalows stijgen het meest.
 • De prijsstelling van de grotere standaard bungalows neemt minder snel toe. De stijging van de prijsstelling in het laagseizoen ligt bij de 8 persoons bungalows ver onder het inflatieniveau. De groepsbungalows voor meer dan 10 personen laten een bescheiden prijsstijging zien die rond het inflatieniveau zit.
 • Bij de luxe bungalow stijgen de weekendtarieven minder sterk dan de midweektarieven, maar de stijging ligt nog altijd boven de stijging van de weektarieven
 • Opvallend is dat bij de grote luxe groepsbungalows voor meer dan 10 personen de prijs sterk stijgt in het laagseizoen.

De ontwikkelingen laten zien dat de prijsstelling van midweek- en weekendverblijf harder is gestegen dan de tariefstelling per week. Dit sluit aan bij de ontwikkeling dat mensen steeds vaker maar wel korter op vakantie willen in een bungalow in Nederland.

Prijsverschillen tussen de Regio's
 

 Om een beeld te krijgen van de prijsverschillen tussen regio’s onderling is een indeling gemaakt naar provincie. De Waddeneilanden zijn als aparte regio opgenomen. Het bungalowtype dat het meeste voorkomt is de 6 persoons bungalow. Daarom is deze genomen om de prijsverschillen per regio te bekijken. Onderstaande grafieken geven een overzicht van de gemiddelde maximale en minimale prijzen van standaard en luxe 6 persoon bungalows

Per regio

 • Zeeland voert de groep aan met de hoogste prijzen in het hoogseizoen bij zowel de standaard als de luxe bungalows
 • Na Zeeland volgen de Waddeneilanden en Zuid-Holland
 • Flevoland scoort in het luxe segment hoog wat prijsstelling betreft. Dit heeft echter vooral te maken met het beperkte aanbod in deze provincie dat bovendien een hoge prijs vraagt (Centerparcs de Eemhof) 
 • ‘Goedkope’ provincies in het hoogseizoen zijn Groningen, Overijssel, Gelderland en Utrecht .

Meer Weten?

Voor informatie en advies over de prijsstelling van uw product kunt u ons altijd bellen. René Beukers is onze specialist op dit gebied: 055 538 24 60