Van der Reest Advies

Nieuws

Brede samenwerking voor vitalisering vakantieparken

Brede samenwerking voor vitalisering vakantieparken

Twee miljoen beschikbaar voor plannen en pilots

Voor initiatieven die bijdragen aan de afspraken in de actie-agenda vakantieparken is voor provincies 1,1 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2019-2020. Met dit bedrag geeft minister Ollongren van BZK de provincies een impuls om de problematiek aan te pakken. Dit staat in de actie-agenda die 29 november is gepresenteerd en ondertekend tijdens de Vakantieparken Top op het voormalige zenderpark Radio Kootwijk op de Veluwe.
Naast de 1,1 miljoen euro voor provincies stelt minister Ollongren een bijdrage van 400.000 euro beschikbaar voor het project Ariadne, een aanpak in Gelderland waarbij gemeenten, politie, provincie, Openbaar Ministerie en het programma Vitale Vakantieparken nauw samenwerken. Daarnaast stelt de minister in totaal 450.000 euro beschikbaar aan de Brabantse gemeenten Reusel-de Mierden, Meijerijstad, Bergeijk, Rucphen, Oosterhout en Bernheze. Met de bijdrage moet de integrale handhaving worden versterkt, waarbij expliciet aandacht is voor een oplossing voor de bewoners.

Met de agenda gaan Rijk, gemeenten, provincies, de RECRON en maatschappelijke organisaties samen actief de kansen oppakken die de va-kantieparken bieden. En voorkomen dat vakantieparken afglijden. Voor parken waar dit al gebeurt, moet een perspectief voor de toekomst komen. Met aandacht voor de mensen die er wonen en de betrokken ondernemers.
De inzet van de actie-agenda bestaat uit vijf hoofdlijnen:
•    Vakantieparken aantrekkelijk houden
•    Passende oplossingen voor mensen die nu op de parken (permanent) wonen
•    Voorkomen van excessen en uitbuiting van kwetsbare groepen
•    Inzet op veilige parken zonder criminaliteit en ondermijning
•    Voor de toekomst kijken of het combineren van maatschappelijke functies van vakantieparken mogelijk is

Minister Ollongren steunt ook pilots als gemeenten van een vakantiepark bijvoorbeeld een woonwijk willen maken. Of combinaties daarvan als mogelijke oplossing voor mensen die snel woonruimte nodig hebben en niet kunnen wachten tot een regulier huis beschikbaar komt. Het mi-nisterie gaat ook alle bestaande kennis verzamelen en delen tussen regio. Denk aan goede voorbeelden met pilots.

De problematiek rond vakantieparken loopt uiteen en is complex. Uit het recente onderzoek ‘Wonen in de Luwte’ van Platform 31 (in opdracht van het ministerie van BZK en het programma Vitale Vakantieparken in Gelderland) bleek dat er verschillende groepen mensen zijn die op de Veluwse vakantieparken wonen. Mensen die bewust daarvoor kiezen, spoedzoekers, arbeidsmigranten, mensen die niet meer in aanmerking komen voor een reguliere woning en mensen die ‘onzichtbaar’ willen blijven. Al deze groepen vragen uiteindelijk om een andere benadering. De aanpak voor vakantieparken blijft daarnaast ook een lokale afweging en keuze. Het lokale bestuur kan het beste zicht hebben of krijgen op de situatie. 
Minister Ollongren heeft de actieagenda vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nemi van der Reest van ons bureau is lid van het Kwaliteitsteam Veluwe én het Recreatie Expert Team Drenthe, die ondernemers in dit soort trajecten bijstaan. 

Bron: Persbericht Rijksoverheid d.d. 29-11-2018 

< Terug

Vorige artikel Hosta 2018: recordwinsten voor Nederlandse hotels
Volgende artikel Conceptvernieuwing Villa Nova
Print