Van der Reest Advies

Nieuws

Gewonnen! Brouwerseiland mag niet worden aangelegd

Gewonnen! Brouwerseiland mag niet worden aangelegd

Raad van State vernietigt bestemmingsplan, omgevingsvergunning én natuurvergunning

Brouwerseiland is een gedurfd, maar ook omstreden project. Op dertien kunstmatige eilandjes in het Grevelingenmeer moesten 325 vakantiewoningen worden gebouwd. Volgens voorstanders zou Brouwerseiland 500 vaste en 715 tijdelijke banen opleveren. Tegenstanders betwijfelden dat en wezen op de gevolgen voor de natuurlijke omgeving. Surfers wezen erop dat ze hun vaste stek kwijtraakten, waarmee ook meteen een groot aantal surftoeristen zou wegblijven. Er zou worden gebouwd tegen een primaire waterkering aan, de Brouwersdam. Bovendien ligt de locatie, de Middenplaathaven, middenin een beschermd Natura 2000 gebied.

Het plan Brouwerseiland mag nu voorlopig niet doorgaan zegt de Raad van State in Den Haag.
Vier tegenstanders van het plan waren naar de Raad van State gestapt om het omvangrijke project tegen te houden; de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Actiegroep Save Our Surfspot/BrouwerseilandNEE, de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en het Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam. Ons bureau heeft deze procedure gevoerd namens de ondernemers van het Zeil- en Surfcentrum in nauwe samenwerking met de surfers.


De zitting diende op 26 en 27 september. Normaal duurt het enkele weken voordat de Raad van State uitspraak doet, maar 'gezien de complexiteit van de materie rondom Brouwerseiland', zoals een persvoorlichter het verwoordde, is het meer dan een half jaar later geworden.

Persvoorlichter Emmy de Jager van de RvS legt uit dat het plan om verschillende redenen niet door kan gaan. "De eerste reden is dat het plan is uitgebreid in de loop der tijd. Het is groter dan eerst gepland. Er mag hogere bebouwing komen, maar naar die uitbreiding is geen onderzoek gedaan. Dat betekent dat die uitbreiding in bebouwing en hoogte gevolgen kan hebben voor de windcondities."

"Een volgend punt is dat het project deels in een natuurgebied ligt. Er zitten ook fouten in de natuurvergunning die dan nodig is. Er is onvoldoende gekeken naar de gevolgen voor de zeehonden en naar een aantal vogels die het al moeilijk hebben daar. Er moet opnieuw onderzoek naar worden gedaan", aldus De Jager. Ook is niet goed gekeken of het surfstrand toegankelijk blijft voor surfers en of er voldoende parkeergelegenheid is bij de Brouwersdam.

Volgens De Jager betekent de uitspraak van de Raad van State niet dat er definitief een streep door het project kan worden gezet. "We zien fouten waar het gaat om de onderzoeken. Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de surfers en natuurgebieden in de omgeving. Wellicht kan dat met aanvullende onderzoeken wel worden opgelost."

De persvoorlichter laat weten dat verschillende overheden, zoals provincie en gemeente, nu aan zet zijn. Zij moeten kijken of ze aanvullende onderzoeken gaan doen en of ze aan de hand van die uitkomsten het project opnieuw bestemmen en vergunnen."

Bronnen: Omroep Zeeland, Persbericht Raad van State

 

< Terug

Geplaatst in: Van der Reest Advies
Vorige artikel Huisjes De Eemhof in de verkoop
Volgende artikel Brouwerseiland nu echt van de baan
Print

Documenten