Van der Reest Advies

Nieuws

Recron bestuur stapt op

Recron bestuur stapt op
In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 maart j.l. zijn de plannen voor RECRON 3.0, de herpositionering van RECRON, de nieuwe diensten en producten, de nieuwe organisatie (te realiseren via een reorganisatie) met de daarbij behorende begroting 2017 door de meerderheid van de leden afgewezen. Het huidige Bestuur is van mening dat deze grote veranderingen om te komen tot RECRON 3.0 op zeer korte termijn daadwerkelijk gerealiseerd moeten worden en ook onvermijdelijk zijn. Het huidige Bestuur ziet in deze plannen de basis voor de toekomst van RECRON. De ALV heeft echter besloten dat de door het huidige Bestuur geboden oplossing niet de juiste is en heeft niet ingestemd met de plannen.

Het huidige Bestuur heeft zich, als vervolg op de ALV van 20 maart 2017, beraden op zijn positie en heeft besloten ruimte te maken voor een nieuw Bestuur dat wel met steun van de ALV voortvarend aan de gang kan gaan met de dringend noodzakelijke aanpassingen ten behoeve van de continuïteit van de brancheorganisatie. Er is inmiddels een oproep voor kandidaten gedaan onder de RECRON-leden. De Ledenraad zal de kandidaten selecteren en na positieve beoordeling tijdens een extra ingelaste ALV voordragen aan de leden. Hiervoor is op donderdag 11 mei 2017 een extra ALV ingepland. Tijdens deze ALV worden de nieuwe bestuursleden inclusief een nieuwe voorzitter direct benoemd.

< Terug

Geplaatst in: Algemeen
Vorige artikel Vacature vervuld
Volgende artikel De Efteling weer de best bezochte dagattractie
Print