Van der Reest Advies

Nieuws

Uitbreiding camping Goorzicht

Uitbreiding camping Goorzicht

Camping Goorzicht, een 4 sterren familiecamping in de Achterhoek, die al meer dan 50 jaar bestaat en een goede naam heeft opgebouwd voelt de concurrentie toenemen en ervaart dat de markt steeds nieuwe en hogere eisen stelt. Dit vraagt van de ondernemers een alerte houding en een beleid gericht op kwaliteitsverbetering en groei.

Uitbreidingsmogelijkheden zijn aanwezig, waardoor nieuwe accommodaties voor nieuwe doelgroepen gerealiseerd kunnen worden. Een wijziging van het bestemmingsplan is wel nodig. Een verkenning bij de gemeente Aalten heeft uitgewezen dat de gemeente goed onderbouwde plannen in die richting wil ondersteunen.

Ons bureau heeft in 2018 een toekomstvisie opgesteld voor deze camping en de gemeente wilde wel meewerken aan een bestemmingswijziging. Het door de camping ingediende inrichtingsplan voor het nieuwe campinggedeelte riep bij de buurt de nodige weerstand op, er werden nog al wat bezwaren geopperd tegen de bestemmingsplanwijziging. Ons bureau is samen met de ondernemer de dialoog met de buurt aangegaan. In goed overleg tussen de ondernemer, de gemeente én de buurt is uiteindelijk (na 1,5 jaar) een inrichtingsplan gemaakt waar iedereen zich in kon vinden. Vervolgens is het plan vastgesteld en in november 2021 onherroepelijk geworden. De ondernemer kan nu zijn uitbreiding realiseren. 

< Terug

Vorige artikel Heb jij een eigen aardgasnet op je bedrijf ?
Volgende artikel Naar een toekomstbestendig recreatiebedrijf
Print