Van der Reest Advies

Projecten

Economische Gebiedsvisie Bakelse Plassen e.o.

Economische Gebiedsvisie Bakelse Plassen e.o.

Sinds 1986 vindt ten noorden van Bakel zandwinning plaats aan de rand van natuurgebied Stippelberg. Hierdoor zijn de Bakelse Plassen ontstaan. Een natuur- en recreatieplas met daar omheen een golfbaan, een chaletpark en enkele kleinschalige vormen van verblijfsrecreatie (hotel, B&B) alsmede natuurontwikkeling (Natuurpoort Nederheide, natuurgebied Stippelberg) en extensieve recreatievormen als wandelen en fietsen (routestructuren).

Als gevolg van het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze (IGP) zijn de afgelopen 12 jaar diverse ontwikkelingen in gang zijn gezet en gerealiseerd. Toch blijft de vraag of de toeristisch-recreatieve potentie van het gebied voldoende wordt benut. Reden voor de gemeente Gemert-Bakel om een Economische Gebiedsvisie Bakelse Plassen e.o. te laten opstellen. Op basis daarvan wil de gemeente vervolgens initiatieven op het gebied van toerisme & recreatie kunnen afwegen.

Het plangebied Bakelse Plassen e.o. is nog niet uitontwikkeld. De golfbaan wil uitbreiden met verblijfsaccommodaties, de camping ook en de uitbreiding van de zandwinning is al vergund. Naar verluidt zijn er diverse initiatieven voor de realisatie van activiteiten op en om het water. Om alles goed in te kunnen schatten en de ontwikkelingen in goede banen te leiden is een afwegingskader gewenst. Vandaar het verzoek om de toeristisch-recreatieve potentie van het gebied nader te onderzoeken en te vertalen naar een Economische Gebiedsvisie.

Wij hebben een rapport opgesteld waarin aan de hand van een gebiedsverkenning, beleidsanalyse en een duiding van de marktontwikkelingen in recreatie & toerisme onderzocht wordt welk ontwikkelingsmodel het meeste perspectief biedt en welke nieuwe ontwikkelingen gewenst zijn.

 

< Terug

Geplaatst in: Recreatieadvies
Vorige artikel Bedrijfsopvolging, zo kan het óók
Print