Van der Reest Advies

Projecten

Nut en noodzaak rapport Boerderij De Zelst

Nut en noodzaak rapport Boerderij De Zelst

Boerderij De Zelst is een gemeentelijk monument in Vorden waar gedeeltelijk een woonbestemming op rust. De eigenaren willen het boerderijcomplex in oude glorie herstellen en er een nieuwe bestemming aan geven: 'recreatie'. Gedacht wordt aan duurzame, kleinschalige logiesaccommodaties met een hoge belevingswaarde, bed & breakfastappartementen en een theetuin annex theeschenkerij. De boerderij ligt direct aan een populair fiets- en wandelroutenetwerk. De plannen zijn ter kennis gebracht van de gemeente Bronckhorst en in beginsel positief ontvangen. De mogelijkheid bestaat dat ze kunnen aanhaken bij de herziening van het bestemmingsplan die nu voorbereid wordt.. Hiervoor hebben de initiatiefnemers een goede onderbouwing van hun plannen nodig. Ons bureau heeft de plannen getoetst aan het relevante beleidskader,  de marktontwikkelingen, de exploitatiemogelijkheden etc. en geconcludeerd dat dit initiatief heel kansrijk is en ondersteuning van de gemeente verdient. Ons rapport is inmiddels bij de gemeente ingediend.

< Terug

Geplaatst in: Toekomstvisie
Vorige artikel Bedrijfsconcept Groepsaccommodatie
Volgende artikel Procesbegeleiding aankoop camping
Print

Name:
Email:
Subject:
Message:
x