Van der Reest Advies

Projecten

Principe-aanvraag bedrijfsontwikkeling

Op 4 september 2014 is het bestemmingsplan Westerweg 4a Ouddorp vastgesteld. Doel van dit plan: verbetering van de beeldkwaliteit van het perceel door middel van sloop van een aantal vervallen gebouwen, renovatie van een stenen schuur en de bouw van een bedrijfswoning. Inmiddels is het proces van realisering bijna afgerond.
Vanouds is op het betreffende perceel, gelegen in een toeristisch gebied, een samengesteld bedrijf gevestigd. Anno nu gaat het om grondverzet en aannemingsactiviteiten, onderhoud en aanleg van tuinen, sierbestrating e.d., verhuur van machines & materialen, een theehuis & theetuin. 
De tot de eigendom behorende agrarische percelen zijn verhuurd als schapen- en paardenweiden.
De totale omvang (huisperceel + omliggende gronden) bedraagt circa 2 ha.

In juli 2017 is de Toeristisch-recreatieve Visie Goeree-Overflakkee 2025 opgeleverd, een gezamenlijk product van gemeente, recreatieondernemers en natuurorganisaties. Dit bevat een uitnodigend ontwikkelkader voor de verblijfsrecreatie, uitgaande van versterking van de identiteit en ruimtelijke kwaliteit van de verblijfsomgeving.

De familie Akershoek wil graag inspelen op het ontwikkelkader van de nieuwe recreatienota. Hierbij gaat de gedachte uit naar de oprichting van een toeristische camping, nu daarvan in Ouddorp steeds minder aanbod is over gebleven. In ons rapport wordt dit voornemen, binnen het kader van het principeverzoek nader beschreven en toegelicht.


 

< Terug

Vorige artikel Second opinion planschade procedure
Volgende artikel Aankoopadvies Camping Les Murets
Print

Theme picker