Van der Reest Advies

Projecten

Toekomstvisie Camping Lemmer

Toekomstvisie Camping Lemmer

Gemeente De Fryske Marren is eigenaar van de prachtig gelegen camping Lemmer. Deze camping is in de loop der jaren een beetje verrommeld wat gevolg heeft voor o.a. de brandveiligheid op de camping. Dit was aanleiding voor de gemeente om zich te bezinnen over de toekomst van de camping. Van der Reest Advies is om een toekomstvisie voor de camping gevraagd. In de Toekomstvisie wordt een viertal scenario's geschetst en doorgerekend. Wij hebben ook een samenspraak met de huidige recreanten gehouden. Ons rapport ligt nu bij de gemeente. De Raad zal binnenkort (april/mei 2020) een beslissing nemen over de toekomst van de camping. Wij zijn benieuwd voor welk scenario gekozen wordt.

Vervolg
De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft op 28 oktober 2020 besloten de huidige opzet van de gemeentelijke camping aan de Plattedijk in Lemmer per 1 november 2021 te beëindigen en de camping om te vormen tot een volledig toeristische camping (mix van toeristisch kamperen, camperplaatsen en verhuuraccommodaties).
De huurovereenkomsten met de vaste standplaatshouders zijn opgezegd per 31 oktober 2021 en er is een vertrekregeling getroffen. In het verlengde van bedoeld besluit is door ons bureau onderzocht welke vormen van exploitatie van de camping realistisch en haalbaar zijn na 1 november 2021. Wij hebben hierover eind maart 2021 aan de gemeente gerapporteerd en wachten verdere besluitvorming met interesse af.

< Terug

Geplaatst in: Toekomstvisie
Vorige artikel Bedrijfsplan Camping Platvoet
Volgende artikel Vacature/ Gezocht
Print