Van der Reest Advies

Referentieprojecten Werving en selectie personeel

Interim-management Camping Vliegenbos

In 2011 en 2012 was het aantal bezoekers van Camping Vliegenbos in Amsterdam Noord fors terug-gelopen. In 2012 realiseerde de camping een exploitatieverlies, terwijl het stadsdeel op een exploitatie-winst had gerekend. Stadsdeel Noord heeft zich op haar positie beraden is en tot de conclusie geko-men dat beheer en exploitatie van een camping niet tot de kerntaken van de overheid behoren en besloten de camping te privatiseren, langs de weg der geleidelijkheid. De camping moest eerst verzakelijkt worden. Dit hield in investeren in beheer en uitstraling.
Ons bureau is aangezocht voor het interim-management met als resultaat:
• Het aantal bezoekers is met 33% gestegen. De daling van het tentkamperen is opgevangen door het productaanbod aan te passen c.q. te moderniseren.
• De klanttevredenheid is enorm verbeterd (naar 8.0)en op Tripadvisor heeft de camping haar ranking substantieel verbeterd.
• De stijging van de bezoekersaantallen en een betere kostenbeheersing hebben geresulteerd in een positief exploitatieresultaat.
Met camping klaar voor het vervolgtraject hebben wij ons interim-management eind 2015 beëindigd. De door ons aangezochte interimmanager is zo goed bevallen dat hij door de gemeente Amsterdam in dienst genomen is en tot op de dag van vandaag (september 2021) het beheer over de camping voert. Over privatisering van de camping wordt niet meer gesproken.

Werving en selectie personeel
 

 

Referentieprojecten:

  • Vrijetijdspark De Rotonde te Enspijk
  • Camping De lepelaar te St. Maartenszee
  • Vakantiepark Klein Vaarwater te Ameland
  • Camping Vliegenbos te Amsterdam
  • Vakantiepark Witterzomer te Assen
  • Camping De Fruithof te Klijndijk

Recente projecten

meer projecten...